جلسه کمیته فنی برای بررسی برنامه‌های تیم ملی امید با حضور وینگادا برگزار شد.به گزارش ایسنا، عصر امروز در محل فدراسیون فوتبال جلسه کمیته فنی فدراسیون فوتبال برای بررسی برنامه‌های تیم ملی امید با حضور نلو وینگادا برگزار شد.پس از پایان جلسه در حالی که وینگادا قصد ترک محل را داشت، به درخواست خبرنگاران برای مصاحبه پاسخ منفی داد و گفت: از فدراسیون به من گفته‌اند که مصاحبه نکنم.در جلسه امروز مرتضی محصص، فریدون معینی و هادی آیت‌اللهی حضور داشتند.