در
شرایطی که چالش‌های میان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی برو به فزونی نهاده، شنیده‌ها از احتمال انتخاب یک سخنگوی
برای این متولی فرهنگ کشور حکایت دارد؛ اتفاقی که برای نخستین بار خواهد
افتاد و می‌تواند منجر به یک شگفتی شود.به گزارش «تابناک»، وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی هفته‌ها و ماه‌های سختی را پشت سر می‌گذارد، چرا که
تقریباً دست بر روی هر گره‌ای برای گشودن می‌گذارد، دستی از آن سوی میدان
بهارستان، مچ مدیران وزارت فرهنگ و ارشاد را می‌گیرد و این گره‌گشایی چه در
حوزه کتاب و تغییر ساختار ممیزی باشد، چه در حوزه نظارت بر رسانه‌ها باشد و
چه در حوزه رفع توقیف فیلم‌ها باشد، واکنش‌های مشابهی در پی دارد و
معمولاً این واکنش‌ها از سوی یک گروه مشخص از نمایندگان صورت می‌پذیرد.در
این شرایط حسین نوش آبادی نماینده پیشین مجلس و معاون حقوقی و پارلمانی کنونی
وزارت فرهنگ و ارشاد تنها به مدیریت وضع موجود می‌پردازد و گفته‌هایش نیز در همین راستا قابل ارزیابی است. او تقریباً هر موضع گیری که
معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص حوزه های تخصصی‌شان دارند و
واکنشی از مجلس را در پی دارد، با گفت و گو مدیریت می‌کند.در واقع در
حال مدیریت فضای مجلس است اما مسئله اساسی این است که بسیاری از گفته‌های او ارتباطی به مجلس نیز ندارد و شاید بتوان او را یکی از فعال‌ترین معاونان پارلمانی دولت در زمینه گفت و گو با رسانه‌های قلمداد کرد.او از واریز یارانه مطبوعات و شیوه ممیزی کتاب تا وضعیت شبکه‌های اجتماعی و نحوه ممیزی فیلم‌ها و مناقشات سینمایی میان سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد – آن هم نه لزوماً همراستا با سخنان دیگر معاونان- سخن می‌گوید و شاید همین کثرت گفت و گوها درباره حوزه‌های تخصصی دیگر معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد منجر به جمع بندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره او درباره در اختیار گرفتن یک مسئولیت کلیدی شده است.شنیده‌های خبرنگار «تابناک» حکایت از آن دارد که علی
جنتی قصد دارد برای نخستین بار سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را
انتخاب کند و از قضا گزینه مورد تاکید وزیر کسی به جز نوش آبادی نیست؛
اتفاقی که اگر رخ دهد، عجیب‌ترین تصمیم دوران مدیریت جنتی خواهد بود چرا که
انتخاب معاون پارلمانی یک نهاد به عنوان سخنگو، اگر در تاریخ اداری ایران
بی‌سابقه نبوده باشد، بسیار کم سابقه است و عجیب است و از این منظر این امید وجود دارد، خبر مذکور تحقق نیابد.نوش آبادی که نماینده مجلس در دوره ششم و هفتم بود، در دولت دهم، سفیری ایران در عمان را برعهده داشته و عمدتاً در حوزه سیاسی و بین‌الملل فعالیت داشته و با توجه به سوابق وی و همچنین فضای تخصصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتظار می‌رود سخنگو از حوزه روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد و یا معاونت‌های تخصصی سینمایی، فرهنگی، هنری و یا مطبوعاتی انتخاب شود و یا حتی در اقدامی ارزشمند، این مسئولیت به یک چهره برجسته، شناخته شده و پرسابقه فرهنگی خارج از وزارتخانه سپرده شود که سخنانش به خودیِ خود، برد رسانه‌ای قابل توجهی داشته باشند.