اين ششمين گزينه است كه در كمتر از ١٤ ماه گذشته «فعلا» به دفتر وزارت در طبقه شانزدهم ساختمان شيشه‌يي وزارت علوم در شهرك غرب رفت و آمد دارد؛ همان ساختماني كه مي‌گويند در زمان مسووليت او در سمت معاون طرح و برنامه براي وزارت علوم خريداري شده. «دانش آشتياني» گزينه دولت براي وزارت علوم اين روزها بيشترين زمانش را در جلسه با نمايندگان مجلس مي‌گذراند؛ گلايه دارد از اينكه شخصيت و سوابقش به خوبي روشن نشده و ناخواسته و در كمتر از يك هفته از معرفي‌اش به عنوان گزينه دولت براي وزارت علوم، از او چهره‌يي سياسي و پرحاشيه ساخته‌اند.گفت‌وگوی اعتماد با وزیر پیشنهادی علوم را می‌خوانید:‌ ‌‌ شما در شرايطي وارد عرصه شديد كه از سه وزير قبلي دو وزير راي نياورده بودند و يك نفر استيضاح شده بود و حساسيت زيادي روي وزارت علوم از سوي مجلس و جريان‌هاي سياسي بود، چطور و با چه نگاهي در اين شرايط حاضر شديد، وارد عرصه شويد؟اين پيشنهاد در زماني مطرح شد كه من احساس مي‎كردم براي وزارت علوم و دانشگاه‌ها بحران به وجود آمده و مساله يك مساله ملي شده و فراتر از مساله وزارت علوم و دانشگاه‌هاست. من هميشه خودم را در خدمت نظام مي‌دانستم و در هر دوره و هر جا كه احساس مي‌كردم خطري وجود دارد وارد شده‌ام. عملكرد اجرايي من اين مساله را نشان مي‌دهد كه در بحران‌ها و مشكلات سعي كردم اگر كاري از دستم بر مي‌آيد وارد شوم و در حد توانم موضوع را حل كنم. در اين زمان هم وقتي ديدم چنين شرايطي به وجود آمده و از طرفي دولت هم مصرانه از من خواست شما بياييد چون شما با توجه به سوابق اجرايي بالايي كه داريد مي‌توانيد با مجلس تعامل داشته باشيد و مشكل را حل كنيد، قبول كردم و وارد شدم.‌ ‌‌ برنامه شما براي تعامل بيشتر با مجلس چيست؟بحث تعامل با مجلس دو مرحله دارد؛ يك مرحله قبل از راي اعتماد است. يك مرحله بعد از راي اعتماد است. تعامل ما با مجلس قبل از راي اعتماد اين است كه حضور بيشتري در مجلس داشته باشيم و بتوانيم با نماينده‌هاي بيشتري صحبت كنيم و برنامه‌ها و بينش و تفكري كه مي‌خواهيم با آن وزارتخانه را اداره كنيم را تشريح كنيم و از سوابق ‌مان بگوييم.در مرحله دوم نيز بايد با تعامل با مجلس و تشريح مشكلات آموزش عالي و در نظر گرفتن دغدغه‌هاي نمايندگان محترم برنامه‌هاي مناسبي ارايه داد كه نمايندگان محترم از آن پشتيباني كرده و امكان اجراي آن را براي وزير فراهم كنند. نمونه بارز اين تعامل را در دوره قبل مسووليتم با نمايندگان مجلس محترم داشتم.‌ ‌‌ ارزيابي‌تان از راي مجلس و جلسه روز سه‌شنبه چيست؟اگر نماينده‌هاي محترم مجلس سوابق من را بدانند مطمئنم آن كساني كه قصد خدمت به كشور و توسعه و نظام كشور را دارند حتما با من موافق خواهند بود. از طرفي با تعاملي كه با نماينده‌هاي محترم مجلس دارم و سابقه‌يي كه در طول بعد از انقلاب در آموزش عالي داشتم اگر نمايندگان مجلس هم شناخت كافي از من، رفتارها و عملكردم داشته باشند، مطمئن هستم به اين نتيجه مي‌رسند كه مي‌توانم مساله كشدار جاري در وزارت علوم و دانشگاه را خاتمه دهم.‌حساسيت زيادي در اين دوره روي وزارت علوم و انتخاب وزير وجود داشت. ريشه اين حساسيت‌ها را در چه مي‌دانيد و چقدر به مجلس و نماينده‌ها بابت اين حساسيت حق مي‌دهيد؟حساسيت وزارت علوم بر كسي پوشيده نيست. وزارت علوم وزارتخانه كليدي است كه نقش عمده‌يي در توسعه كشور دارد، اين حساسيت‌ها به همين دليل وجود آمده است. به خصوص اينكه فضا بعد از چند جلسه راي اعتماد و استيضاحي كه به وجود آمد فضاي مناسبي نبود و مسير درست خود را طي نكرد.وزارت علوم و دانشگاه‌ها آلوده جريان‌هاي سياسي شد و برخي تلاش كردند اين وزارتخانه را به سمت جريان‌هاي سياسي بكشانند، در حالي كه اين كار سم مهلكي براي توسعه علمي كشور است. حساسيت همه، چه نماينده‌هاي محترم و دولت بر اين است كه دانشگاه و وزارت علوم در مسير اهداف نظام حركت كند. مهم‌ترين مساله نظام در حال حاضر اين است كه دانشگاه‌ها در مسير توسعه كشور قرار گيرند.‌ ‌‌ اخيرا يك سري از نامه‌ها و اسناد مبني بر امضاي شما پاي نامه حمايت از تحصن نمايندگان مجلس ششم از سوي يك سري از رسانه‌ها منتشر شده است، اين موضوع را قبول داريد؟اينها كذب محض است. آن نامه را برخي معاونان وزرا امضا كرده بودند و اصلا من در آن موقع معاون نبودم و به‌شدت تكذيب مي‌كنم. من در آن زمان نه نامه‌يي نوشتم و نه در تحصني شركت كردم. به‌شدت اين موضوع را تكذيب   مي‌كنم.‌ ‌‌ حضور شما در سمت‌هاي اجرايي در وزارت علوم از چه زماني بود؟ بخشي از حاشيه‌ها پيرامون شما به اين موضوع بر مي‌گردد كه جريان‌هاي مخالف مي‌گويند شما در دوران اصلاحات با دكتر معين به وزارتخانه آمديد.ورود من به وزارت علوم در سال ٦٤ با دعوت دكتر فرهادي بود. آن زمان وقتي آمدم بخش عمراني وزارتخانه را برعهده گرفتم. مساله جنگ مطرح بود، دكتر فرهادي گفت چون شما با فرماندهان جنگ و سپاه در ارتباط بوديد و در بخش‌هاي فني سپاه كار مي‌كرديد خوب است كه مساله حضور دانشگاه در جبهه‌ها را پر رنگ كنيد. چون موضوع نظام و مملكت بود اين مسووليت را بر عهده گرفتم و سعي كردم هم حضور دانشجوها را در جبهه‌ها و هم حضور اساتيد و تخصص دانشگاه را در خدمت جنگ داشته باشيم. اين يك مرحله‌يي بود كه انجام شد. بعد از جنگ گفتند استان ايلام چون منطقه جنگ زده بود مشكل دارد و مردم و آموزش عالي صدمات زيادي ديده بودند، و مي‌خواهيم آموزش عالي در اين استان رشد خوبي داشته باشد. جناب دكتر معين بعد از جنگ گفت شما بهترين كسي هستيد كه مي‌توانيد زير ساخت‌هاي لازم را در اين زمينه ايجاد كنيد. در آن زمان من با اينكه معاون وزارتخانه بودم قبول كردم و زير ساخت‌هاي مناسبي را در دانشگاه ايلام به وجود آوردم كه هنوز نيز مورد تاييد دانشگاهيان ايلام است.‌ ‌‌ در حال حاضر چه پتانسلي در خودتان براي اداره وزارت حساس علوم مي‌بينيد كه مسووليت را پذيرفتيد؟اصلي‌ترين دليل من براي قبول اين مسووليت اين است كه ١٦ سال در وزارت علوم بودم، و تمام مسائل و چالش‌هاي دانشگاه‌ها و وزارتخانه را به خوبي مي‌شناسم‌ ‌‌ اصلي‌ترين چالش وزارت علوم از نظر شما كه در صورت راي اعتماد به آن اولويت مي‌دهيد، چيست؟اصلي‌ترين چالش وزارت علوم حفظ و تضمين كيفيت براي دانشگاه‌هاست. توسعه‌هاي كمي در اين مدت صورت گرفته و در حال حاضر موضوع ما توسعه كيفي دانشگاه است. ما بايد به اين سمت حركت كنيم كه دانشگاه تنها يك نهاد خدماتي نباشد. تجاري‌سازي يكي از برنامه‌هاي من در وزارت علوم است. قصد دارم دانشگاه را در مسير توليد ثروت قرار دهم و به جاي برداشت خدماتي از دانشگاه نشان دهيم دانشگاه‌ها نيز همانند صنعت از جمله دستگاه‌هاي زيربنايي هستند. مساله ديگري كه وجود دارد بحث اشتغال فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاست كه اگرچه ممكن است خيلي در حيطه وزارت علوم نباشد اما من طرح و برنامه دارم براي اينكه مساله اشتغال فارغ‌التحصيلان را به سمت و سويي ببريم كه از حالت معضل فارغ‌التحصيلان دانشگاهي كم شود.