اعضاي تيم ملي كشتي ساحلي ايران طي روزهاي 24 تا 26 آبان ماه و در بازيهاي آسيايي ساحلي تايلند به مصاف رقباي خود مي روند.به گزارش مهر،‌ اين رقابتها در سه وزن 70،‌ 80 و +90 كيلوگرم به ترتيب هر وزن يك روز در شهر ساحلي پوكت برگزار مي شود. در همين راستا چهارمين و آخرين مرحله اردوی تیم ملی کشتی ساحلی براي حضور در بازيهاي آسيايي ساحلي نيز از روز 14 آبان ماه و به مدت 5 روز در خانه کشتی شماره یک تهران در حال برگزاري است.بر اين اساس اسامی نفرات اردونشين تيم ملي كشتي ساحلي نيز به شرح زیر است:70 کیلوگرم: سید جعفر موسوی (مازندران) محمد نادری (زنجان) حمید مومن (گلستان)80  کیلوگرم: محسن عباسی (البرز) جواد قاسم پور (مازندران) کامران حسینی جم (مازندران)+90 کیلوگرم: جابر صادق زاده – پوریا رمضانی (مازندران)سرمربی: امیر توکلیانمربیان: رضا شاه منصوری (مازندران) علی حسینی (البرز)ماساژور: محمد کواریفیزیوتراپ: مهدی کاظمی گرجیپزشک: به معرفی کمیته پزشکیسرپرست: عزیز واگذاری