عبدالملک رهبر حوثی‌ها در یمن سیدحسن نصرالله دیگری در خلیج‌فارس است.به نوشته کیهان، میدل‌ایست آن‌لاین ضمن انتشار مطلب فوق نوشت: ایران در پی شبیه‌سازی حزب‌الله لبنان در یمن است. پس از تسلط حوثی‌ها بر شهر صنعا، ناظران گفتند که این تشکل شیعه یمنی در پی نسخه‌برداری از تجربه‌ حزب‌الله لبنان است.این پایگاه اینترنتی می‌افزاید: «پیگیری‌ دقیق  رفتارها و حرکات عبدالملک الحوثی  به ویژه پس از آن که مبارزان تحت امرش توانستند تحت لوای سازمان انصارالله، کنترل صنعا را به دست بگیرند و به طور کامل بر شهر مسلط شوند، نشان می‌دهد که وی در راهبردش برای هدایت گروه انصارالله و همچنین به لحاظ شخصیتی و رفتارهایش هنگام سخنرانی، در آستانه ذوب کامل در شخصیت الهام‌بخش دبیر کل حزب‌الله لبنان است. در سطح راهبرد سیاسی- نظامی، حوثی‌ها از تجربه حزب‌الله در سال 2008 در بیروت تقلید کردند.»میدل‌ایست آن‌لاین نوشت: «حوثی‌ها که نام انصارالله را بر خود نهاده‌اند، توانستند بدون رویارویی با هیچ مقاومتی از سوی نیروهای دولتی، صنعا را به دست گیرند. شخص عبدالملک الحوثی  نیز که رهبر معنوی حوثی‌های شیعه و سازمان انصارالله است، رفتار و منش «سیدحسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله لبنان را هنگام سخنرانی و تهدید دشمنانش سرمشق قرار داده است. او نیز مانند سیدحسن از انگشت خود برای تهدید و وعده دادن استفاده می‌کند و یا واژگان با صلابت به کار می‌برد. تمامی حرکات و رفتار رهبر حوثی‌ها تا حد زیادی با رفتار دبیرکل حزب‌الله لبنان در سخنرانی‌ها و رویه‌اش در تعامل با هوادارانش همخوانی دارد.»این پایگاه خبری نوشت: «همان‌طور که نصرالله در لبنان با هرگونه تحرک سیاسی برای تعیین نخست‌وزیر و یا رئیس‌جمهوری مغایر سلیقه‌اش مخالفت می‌کند، عبدالملک نیز در مسئله انتخاب نخست‌وزیر جدید یمن دقیقا آنگونه عمل کرد و ضمن وتوی «احمد عوض بن مبارک» نامزد ریاست‌جمهوری برای نخست‌وزیری، «عبد ربه منصورهادی» رئیس‌جمهوری کشور را تهدید کرد که اگر بیش از این در انتخاب مبارک اصرار کند با مشکل مواجه می‌شود.»میدل ایست آن‌لاین می‌نویسد: منتقدان شباهت موجود میان این دو گروه لبنانی و یمنی می‌گویند «در انگشتی که نصرالله در سخنرانی‌هایش بلند می‌کند و انگشتی که الحوثی هنگام بیان اظهاراتش بلند می‌کند، حالتی از الگوبرداری و منبعث از پروژه‌ای واحد وجود دارد که همان پروژه ایران است.» به گفته ناظران سیاسی، تبعیت الحوثی از حزب‌الله، نصرالله و مراجع‌ شیعه ایران در رفتار و گفتار، نشان از مسائل بیشتری دارد.