زلزله ای به بزرگی 4.5 در مقیاس درونی زمین (ریشتر) حوالی حسینیه در استان خوزستان را به لرزه درآورد.به گزارش ایرنا از مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، زمان وقوع این زمین لرزه ساعت 2 و 1 دقیقه و 41 ثانیه در 29 کیلومتری حسینیه و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است.موقعیت این زمین لرزه در موقعیت 32.53 درجه شمالی و 48.00 درجه شرقی به ثبت رسیده است.