دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن ادعای شبکه خبری بی بی سی مبنی بر بی توجهی مسئولین این دفتر به واقعه قتل تعدادی از جوانان ایرانی در نیویورک در سال گذشته را بی پایه و کذب محض دانست و تاکید کرد که مسئولین این دفتر در همدردی و کمک به بازماندگان این مقتولین کمال همکاری را به عمل آورده اند.به گزارش ایرنا، مهدی عاطفت، سرپرست دفتر حفاظت منافع کشورمان در واشنگتن در واکنش نسبت به گزارش اخیر خبرنگار بی بی سی فارسی گفت: بستگان برادران سروش و آرش فرازمند (مقتولین این حادثه) در پی تماس با این دفتر و کسب اطلاعات لازم در مورد مقررات مربوطه قرار گذاشتند تا پس از تامین هزینه های لازم دوباره با ما تماس بگیرند.وی افزود: خانواده های مذکور در تماس بعدی اظهار داشتند که موفق شده اند هزینه های لازم را فراهم کنند و دفتر حفاظت نیز با توجه به امکانات موجود، از طریق تماس با غسالخانه و تایید مدارک مربوط به اجساد در کمتر از 24 ساعت اقدامات لازم را جهت کمک به انتقال اجساد نامبردگان به عمل آورد.به گفته عاطفت، بستگان علی اکبر محمدی رفیعی (قاتل) در آمریکا نیز در تماس با دفتر حفاظت منافع ایران اظهار داشتند که هزینه انتقال جسد نامبرده را متقبل خواهند شد. لذا، این نمایندگی ترتیبات لازم جهت انتقال جسد به تهران را اتخاذ کرد.سرپرست دفتر حفاظت منافع ایران بار دیگر تاکید کرد که در مورد انتقال اجساد مقتولین این حادثه به تهران هیچگونه قصوری از سوی این دفتر صورت نگرفته و هیچگونه تبعیضی نیز در کار نبوده است.وی یادآور شد: مطابق قانون، تامین هزینه انتقال جسد در کشورهای خارجی به داخل ایران به عهده خانواده یا بستگان فرد متوفی است اما در مواردی که خانواده متوفی نیازمند کمک های مالی در این زمینه باشند، دفتر حفاظت منافع حتی الامکان از تامین کمک های مالی دریغ نمی ورزد.