دو شروري كه باند شرارتي را در شهرستان كوار هدايت مي‌كردند، به هلاكت رسيدند. به گزارش اعتماد، فرمانده نيروي انتظامي فارس گفت: اين افراد شرور از سال 85 چند مورد قتل، آدم‌ربايي، سرقت مسلحانه و موارد مشابه مرتكب شده بودند. سردار احمدعلي گودرزي با بيان اينكه اين افراد شرور در كل شش مورد ارتكاب قتل در پرونده خود داشتند، افزود: اعضاي اين باند 15 شهريور ماه سال 90 يك زنداني را فراري داده و دو مامور زندان را نيز مجروح كرده بودند. فرمانده انتظامي فارس ادامه داد: اعضاي اين باند شرارت پانزدهم اسفندماه سال گذشته يك سرباز وظيفه را نيز به شهادت رسانده و سپس متواري شده بودند. اعضاي اين باند شرارت همچنين به انواع سلاح گرم و سرد مسلح بوده و در اين مدت در كوه‌هاي استان مستقر شده و از دوربين‌هاي پيشرفته براي كنترل مواضع خود استفاده مي‌كردند. وي با اشاره به اينكه سركرده‌هاي اين باند تهديد جدي براي مردم منطقه بودند، بيان كرد: مقامات انتظامي، سياسي و قضايي در اين سال‌ها دستگيري اين دو شرور را در دستور كار خود داشتند. اعضاي اين باند يك مورد گروگانگيري در شيراز مرتكب شده بودند.