همه اش به فکر آی اس آی و امتياز نباشيم. رها کنيد اين شرک ها را و به فکر ملت و کشور باشيم

ریاست محترم جمهور کشور در اجلاس روسای دانشگاه های کشور خطاب به رؤساي دانشگاه،  اساتيد و شرکت کنندگان در اين مراسم اظهار کرد: آيا دانشگاه نمي خواهد در گرفتاري هاي مردم و مشکلات آنها و بحث محيط زيست و هواي آلوده ورود پيدا کند؟ من نمي گويم تحقيقات بنيادين انجام ندهيد، ولي برخي از تحقيقات مورد نياز جامعه يک ضرورت و وظيفه است. امروز در هر استاني دانشجويان و دانشگاه بايد جهاني بينديشند اما به صورت علمي و محلي عمل کنند. همه اش به فکرآی اس آیو امتياز نباشيم. رها کنيد اين شرک ها را و به فکر ملت و کشور باشيم. زنجيره علم در کشور را کامل کنيم، چراکه مقاله به تنهايي به درد نمي خورد. مقاله بايد به زندگي مردم بيايد مردم چشم اميد به شما دارند.

گروه مطالعات کمی و هوشمند سازی دانشگاه تهران، از مدت ها پیش به ندای ریاست محترم جمهور لبیک گفته و قدم دراین مسیر سخت و پر زحمت نهاده است

باید اضافه کرد براساس معیارهای شناخته شده در دنیا که هرساله در برنامه توسعه انسانی سازمان ملل متحد نیز به آن اشاره می شود، معیارهایی نظیر: تعداد مقالات ارسالی به پایگاه های علمی، تعداد ارجاع به مقالات، تعداد محققان هر کشور به ازای هر یک میلیون نفر، درصد تولید علم هر کشور از کل تولیدات، میزان تولید ناخالص ملی به ازای هر نفر، نسبت تولید علم به تولید ناخالص داخلی و سهم رشته های فنی، مهندسی از کل رشته های تحصیلی از جمله معیارهای اصلی در سنجش تولید علم هر کشور است.

بر این اساس ، کارشناسان نشریه معتبر نیچر، براساس آمار مقالات منتشرشده از ژانویه تا اکتبر 2012 / دی 1390 تا مهر 1391 برای کشورهایی که بیش از شش هزار مقاله منتشر کرده اند، 39 کشور جهان پیشرو در تولید علم را مرتب کرده اند.

براساس اطلاعات مندرج در این نشریه معتبر جایگاه ایران درزمینه ارجاع به مقالات علمی در میان 39 کشور مورد بررسی قرارگرفته 36 است. (جدول شماره یک) به طوری که در منطقه خاورمیانه بررسی کیفیت مقالات تولیدشده در نشریه «نیچر» نشان دهنده آن است که در عربستان سعودی کیفیت مقالاتی بالاتر از ایران دارد.

 

در حال حاضر سهم عربستان در پرارجاع ترین مقالات جهان 0.89 درصد و سهم ایران نصف آن یعنی 0.44 درصد است. از نظر سهم ارجاع، کشور ایران پس از رژیم اسراییل (1.3 درصد)، عربستان سعودی (0.89 درصد)، ترکیه (0.47 درصد)، مصر (0.46 درصد) در جایگاه پنجم منطقه خاورمیانه قرار گرفته است