Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.
در بحث رتبه بندی مشتریان بانکی - با هدف برآورد و کاهش ریسک های اعتباری - از انواع روش های مختلف می شه بهره برد بخصوص روش های اقتصاد سنجی مثل لاجیت و پروبیت ! و همچنین روش های هوش مصنوعی مثل شبکه عصبی ! حالا سوال اینجاست که با اینکه روش های سنجی بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و نتایج خوبی هم دارند - دلیل استفاده از روش های مثل شبکه عصبی و هوش مصنوعی برای این منظور چی هست ؟ ! ممنون می شم که راهنماییم کنید ! چگونه می شه دلیل قانع کننده ای برای برتری هوش مصنوعی نسبت به سنجی آورد ؟
پاسخ ها (0)
  • هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
پاسخ شما