Could not compile stylesheet for simplistic. Using last compiled stylesheet.
با توجه به حجم بزرگ پایگاه داده و تعداد ملیونی مشتریان و تعداد زیاد پارامترهای مربوط به هر مشتری چطور می توانیم مشتری ها را طبقه بندی و دسته بندی کنیم؟ برای اینکه در مورد این موضوع جلسه ای داشته باشیم با شما هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد

پاسخ پذیرفته شده

Quants
آفلاین
پنج شنبه, فوریه 06 2014, 09:59 AM - #لینک دائمی
با تشکر از تماس شما
مقالات با عنوان تعیین استراتژی های بازاریابی بر مبنای طبقه بندی مشتریان در صنعت باکداری در قسمت یددبان تجارت منتشر می شود.
در این مقالات به صورت کامل در باره خوشه بندی مشتریان بحث می شود.
پاسخ به درستی کمینه شد Show
پاسخ ها (0)
  • هنوز به این بحث پاسخی داده نشده است
پاسخ شما