مشاور محاسبات عددی در سازمان

ما معتقدیم، همانطور که سازمان ها، از مشاورانی در زمینه های مختلف نظیر مسائل حقوقی و حسابداری و همچنین امنیتی و نرم افزاری بهره می برند، نیاز به مشاوری آشنا به محاسبات ریاضی و الگوریتمی نیز به شدت احساس می شود.بعضی از مواقع تشخیص استفاده درست از یک الگوریتم ساده ریاضی می تواند حجم قابل توجهی از سود را نصیب سازمان نماید، به عنوان مثال با داده کاوی دقیق پایگاه داده مشتریان و همچنین بهینه سازی نیروی انسانی موجود.

 

این روش ها و الگوریتم ها، بیش از هر زمینه علمی پهناور و وسیع بوده و آشنایی با آن ها و نحوهی استفاده درست از هر کدام نیاز به تجربه و تخصص در زمینه الگوریتم نویسی و دانش محاسبات کمی دارد.  

گروه الگوریتم نویسی و تحلیل کمی دانشگاه تهران آمادگی دارد به عنوان مشاور، به سازمان ها و شرکت های ایرانی در راستای شناخت بهتر و دقیق تر الگوریتم های عددی ، نحوه ی به کار گیری آن ها، نقاط قوت  ضعف هر یک از الگوریتم ها و روش ها یاری رساند.

در این نحوه ی همکاری، متناسب با نیاز سازمان مربوطه کارشناسانی در محل اتفاق های فکر آن ها حاظر شده و در مورد نحوه ی نگارش RFB های مرتبط با نرم افزار ها و راهکار های کمی و داده کاوی و همچنین بررسی پروپوزال های ارسال شده و پیشنهادات وارده به سازمان، مدیریت را یاری می کند.

در زیر به برخی از وظایف مشاور مطالعات کمی شرکت ها اشاره می شود :

1-     یاری رساندن در زمینه شناخت دقیق مسائل ریاضی و کمی پیش رو.

2-     پیشنهاد بهبود مبتنی بر استفاده از الگوریتم های ریاضی در جریان فرایند های روزمره

3-     تدوین دقیق و صحیح RFB در زمینه های مرتبط با علوم ریاضی و راهکارهای کمی و داده کاوی.

4-     بررسی پیشنهادات رسیده به سازمان در قالب پروپوزال.

5-     شرکت در اتاق فکر سازمان و ایجاد نگرش از زاویه ای متفاوت و با عینک محاسبات عددی و ریاضی به عنوان مکمل تخصص های حاظر در جلسه.

6-     یافتن زمینه های بالقوه برای بهینه سازی، و افزایش سود آوری با استفاده از رویکرد تحلیل های کمی.

7-     حضور در تیم های نرم افزاری و مشاوره در زمینه تدوین نرم افزار های هوشمند ساز کسب و کار.

8-     مشاوره در راستای طراحی و ساخت Dataware house با رویکرد BI

9-     شناسایی و آموزش نیروی انسانی مستعد در زمینه راهکارهای کمی و الگوریتم نویسی.