برگزاری کارگاه های آموزشی

امروزه سازمان های بزرگ با در اختیار داشتن پایگاه های بزرگی از داده های مربوط به مشتریان و اطلاعات مربوط به فرایند های روزمره خود، دارای مزیتی رقابتی نسبت به بسیاری از شرکت های کوچک و تازه تاسیس می باشد. به این معنی که در تدوین استراتژی های بلند مدت و کوتاه مدت و همچنین در تحلیل و آنالیز رفتاری مشتریان خود می تواند به مدد وجود چنین پایگاه های داده ارزشمندی پیشرو بودن خود را حفظ نموده و در بازار  رقابتی، اقداماتی صحیح و سنجیده

بر پایه ی اطلاعات و تحلیل های درست و دقیق استخراج شده از پایگاه های داده خود به انجام رساند. همچنین مدیریت سازمان ها همه روزه باید تصمیماتی را جهت مدیریت صحیح مجموعه ی عظیمی از نیروی انسانی و فرایند های روزمره مختلف اتخاذ نماید. که این تصمیمات مهمترین نقش را در افزایش کارایی و بهره وری کلی بانک تجارت ایفا می کنند. 

 داده کاوی پیشرفته بر پایه روش های هوش مصنوعی در مقایسه با روش های کلاسیک آماری، تحلیل های عمیق تر و مخفی تری را از پایگاه داده نمایان می کنند. و کارایی این روش های نسبت به روش های سنتی مورد استفاده، به مراتب بیشتر بوده و دامنه وسیع تر از کاربرد ها را شامل می شود. مباحثی نظیر، ریسک اعتباری و خوشه بندی رفتاری مشتریان و همچنین تحلیل وفاداری آن ها و همچنین پیش بینی سری های زمانی از جمله،پیش بینی میزان سپرده های بانکی و پیش بینی قیمت و تقاضا و فروش در افق های زمانی مختلف از جمله کاربرد های روش های هوش مصنوعی در داده کاوی پایگاه های داده  می باشند.

همچنین تکنیک های بهینه سازی  مبتنی بر هوش مصنوعی در مدیریت نیروی انسانی ، افزایش بهره وری شعب، تشخیص معیار های بهره وری و نیز بهینه سازی فرایند های مختلف نظیر پروسه پول رسانی بانک ها و یا برداشت بهینه از منابع و دارای کاربرد های متنوعی می باشند.

شرکت های ایرانی سالانه بودجه عظیمی را صرف نوسازی و نگهداری پایگاه های داده و همچنین ثبت اطلاعات مربوط به مشتریان و فرایند های روزانه خود می نماید. و به این دلیل که رسوبات با ارزش پایگاه داده ها، حاوی اطلاعات ارزشمندی می باشد، لزوم انتقال دانش مروبط به تکنیک های پیشرفته داده کاوی و همچنین روش های بهینه سازی هوش مصنوعی، بیش از هر زمان دیگری به نظری می رسد