تصحیح و به روز آوری محاسبات

خدمات کوانتس در زمینه تصحیح و به روز آوری محاسبات در صنایع و سازمان های مختلف به شرح زیر است :

1-      بررسی دقیق نحوه ی محاسبه و عیب یابی در مدل ها و ارائه راه حل جهت افزایش دقت و سرعت در محاسبات .

2-      مطالعه تطبیقی صنعت شما و ارائه مدل های ریاضی به روز که در صنایع مشابه در دنیا در حال استفاده می باشد.

3-       به روز آوری مدل های مورد استفاده و استفاده از روش های جدید جایگزین

4-      ارائه راهکار های نرم افزاری و تحت شبکه به جای استفاده از محاسبات زمان بر و بر پایه ی اکسل و ماشین حساب !

5-      بررسی و نظارت طرح های پژوهشی و مشاوره به کارفرمایان برای اطمینان از صحت محاسبات مجریان پروژه های تعریف شده.

6-      شرکت در جلسات نظارتی به عنوان مشاور کارفرما جهت نظارت بر مجریان پروژه های تعریف شده

 

 

طرز فکری خطرناک که در بسیاری از سازمان ها و شرکت ها حاکم است، این است که اهمیتی که باید را برای مدل سازی های ریاضی و تکنیک های کمی قایل نمی شوند. استدلال ایشان همیشه این بوده که ما در حال حاظر این کار را با روش خودمان انجام می دهیم و نیازی به تغییر احساس نمی کنیم.

این در حالی است که اگر تاریخچه روش مورد استفاده را مطالعه کنید پی خواهید برد که برخی از این روش ها قدمتی بیش از 50 سال دارند. به عنوان مثال پیش بینی فروش با استفاده از فرمول های خطی و رگرسیونی اولین بار در سال 1877 ابداع شده است. یعنی حدود 140 سال پیش، یعنی 16 سال بعد از اختراع موتور احتراق، زمانی که چرخ خودرو ها هنوز لاستیکی نبود و از چوب ساخته می شده. تصور کنید در زمان کنونی برای مقاصد مسافرت و یا حمل و نقل و جابجایی از این نوع خودرو ها استفاده کند. بله همین مدل های قدیمی و ناکارمد در اغلب سازمان ها و صنایع در ایران هنوز به عنوان روش مورد استفاده جهت براورد تقاضا و فروش به کار گرفته می شوند. 

ابزار و وسایل تکنولوژیک چون به صورت ملموس در دسترس بوده و قابل مقایسه هستند، سریعا مورد توجه قرار می گیرد. مثلا اکنون شاهد تردد خودرو هایی با تکنولوژی 2014 در خیابان های تهران هستیم. اما مدل های ریاضی قدیمی و ناکارا، که سنگ بنای بسیاری از تصمیمات کلیدی شرکت ها هستند از سال ها پیش دست نخورده باقی مانده اند. به عنوان مثال استراتژی های فروش که به سیاست های میلیاردی شرکت ها در آینده منجر می شود، بر پایه ی براورد های فروش و تقاضایی است که با همین مدل های فرسوده و قدیمی حاصل شده اند.

مدل ها و الگوریتم ها، در لایه های بسیار مخفی و دور از انظار به اعمال وظیفه می پردازند. مثل ابزار ها و ماشین های گران قیمت به صورت ملموس و آنی تاثیر گذار نیستند ولی به صورت مخفیانه و غیر آشکار و به آهستگی تجارت سازمان ها را تحت تاثیرات شگرف قرار می دهند.

بر همین مبنا و با توجه به تخصصی بودن این مقوله، گروه کوانتس با تجربه زندگی شبانه روزی با مدل ها و الگوریتم ه برای سال ها، قادر است به دقت به بازبینی آن ها بپردازد. جستجو کند و در صنایع، سازمان ها و تجارت های مختلف، الگوریتم ها و مدل سازی های مورد استفاده و یا مورد نیاز را شناسایی و با به کار گیری مدرن ترین روش های روز دنیا پیاده سازی نماید.

روش کوانتس در این زمینه برگزاری جلسات با کارفرما، مطالعه مدل ها و پایگاه های داده، مطالعات تطبیقی و در نهایت ارائه مدل های مطلوب و مورد نیاز سازمان می باشد. در جریان این جلسات کارشناسی پیکره و ساختار عملیات محاسباتی در سازمان به دقت مورد کاوش قرار می گیرد و راهکارهای نهایی با همکاری کارشناسان سازمان مربوطه توسعه پیدا می نماید.