پروژه مذکور شامل طراحی نرم افزار تصمیم یاری است که در مواقع وقوع بحران، راهکار های موجود برای رفع آن را ارائه داده تا به اتکای آن  و نظر نهایی کارشناسان بتوان در سریع ترین زمان، راه حل بهینه را یافته و اجرا کرد. این پروژه دارای یک بخش نرم افزاری بوده که در آن ارتباط بین نرم افزار پشتیبان تصمیم با نرم افزار های واحد دیسپچینگ مد نظر قرار گرفته و رابط گرافیکی نرم افزار طراحی می شود، و در بخش دیگر پروژه یک الگوریتم ریاضی برای تصمیم سازی در هنگام بحران طراحی و تدوین می گردد.

 در حال حاظر این پروژه حدود 20 درصد پیشرفت داشته و در حال انجام می باشد.