تیتر

مدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: با اقدام به موقع نیروهای امدادرسانی، آبگرفتگی، هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است . افشین عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه گیلان، درباره آخرین وضعیت آبگرفتگی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه با کاهش بارندگی از صبح امروز در بیشتر شهرستان‌هایی که شاهد آبگرفتگی بوده‌ایم، آب فروکش کرده استمدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: با اقدام به موقع نیروهای امدادرسانی، آبگرفتگی، هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است . افشین عزیزی در گفت‌وگو

0000

 

با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه گیلان، درباره آخرین وضعیت آبگرفتگی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه با کاهش بارندگی از صبح امروز در بیشتر شهرستان‌هایی که شاهد آبگرفتگی بوده‌ایم، آب فروکش کرده استمدیر کل مدیریت بحران استانداری گیلان گفت: با اقدام به موقع نیروهای امدادرسانی، آبگرفتگی، هیچ گونه خسارت جانی در پی نداشته است . افشین عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه گیلان، درباره آخرین وضعیت آبگرفتگی در استان، اظهار کرد: خوشبختانه با کاهش بارندگی از صبح امروز در بیشتر شهرستان‌هایی که شاهد آبگرفتگی بوده‌ایم، آب فروکش کرده است